Загальні відомості

 

1. Назва закладу : Чаплинський дитячий дошкільний заклад №3 “Струмочок” Херсонської області.

2. Проектна потужність : 216 дітей. 

3. У закладі функціонує 10 вікових груп :

 • 2 групи  перед дошкільного віку (2-3 роки)

 • 2 групи  молодшого дошкільного віку (3-4 роки)

 • 3 групи  середнього дошкільного віку (4-5 років)

 • 3 групи  старшого дошкільного віку (5-6 років )

4. Кількість працівників : 49 осіб

 • 25 педагогічного персоналу

 • 24 молодшого обслуговуючого персоналу .

5. Заклад повністю укомплектований кадрами.

6. Мова освітнього процесу : українська .

7. Гурткова робота

8. Освітні програми за якими працює заклад :

 • Дитина . Освітня програма для дітей від 2 до 7 років   відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (рекомендовано Міністерством освіти і науки України,  лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р.), науковий керівник проекту В.О. Огнев’юк.

 • Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років Дитина (рекомендовано Вченою радою Київського університету імені Бориса Грінченка, протокол №3 від 31.03.2016р.),  науковий керівник проекту В.О. Огнев’юк.

 • Казкова фізкультура.  Парцеальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку  (авт. Єфименко М.М.)

 • Україна – моя Батьківщина. Парціальна програма  національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку  (за наук. ред. Рейпольської О.Д.) 

 Територія обслуговування закріплена за ДДЗ №3

 • вул. Франко

 • вул. Хліборобів

 • вул. Лермонтова

 • вул. Західна

 • вул. Партизанська

 • вул. Північна

 • вул. Шкільна

  Звіт керівника дошкільного навчального закладу №3

  Пугач В.О.

  за 2017-2018 н.р.

  Звіт керівника

  Звіт директора ДДЗ

Звіт керівника дошкільного навчального закладу №3

Пугач В.О.

за 2016-2017 н.р.

Звіт керівника дошкільного навчального закладу

 Атестація ЗДО №3 “Струмочок”

Наказ 223 про проведення атестаційної експертизи ДНЗ Струмочок.FR12

Наказ 283 про результати атестаційної експертизи ДНЗ Струмочок.FR12

Проведено атестаційну експертизу ДНЗ 3 Струмочок.FR12

Структура та органи управління ЗДО

ВІТАЄМО З ПОЧАТКОМ НОВОГО

2018-2019 навчального року

Мережа 2018-2019 н.р.

Педагогічні кадри

Молодший обслуговуючий персонал

У закладі дошкільної освіти

 • 2 групи  перед дошкільного віку (2-3 роки)
 • 3 групи  молодшого дошкільного віку (3-4 роки)
 • 2 групи  середнього дошкільного віку (4-5 років)
 • 3 групи  старшого дошкільного віку (5-6 років )

Науково-методична проблема: 

«Компетентнісний підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору»

Дитячий дошкільний заклад №3 у 2018-2019 навчальному році здійснюватиме блочно-тематичну організацію освітнього процесу за програмами:

 • «Дитина», Освітня програма для дітей від 2 до 7 років, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (науковий керівник В. Огнев’юк).

Парціальними програмами:

 • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (автор М.М. Єфименко);

 • «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (за науковою редакцієюО.Д. Рейпольської).

     –  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», парціальна програма з основ здоров’я та безпеки (автор Л.Лохвицька).

    –  «Скарбниця моралі», парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (автор Л.Лохвицька).

Педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю визначає такі основні завдання на 2018-2019 навчальний рік:

 1. Створення здоров’язбережувального простору для формування культури здоров’я дітей дошкільного віку .

 2. Сприяти застосуванню педагогічними працівниками у формуванні зв’язного мовлення малих форм усної народної творчості як складової національно-патріотичного виховання дошкільників.

 3. Формування екологічного світорозуміння дошкільників через пошуково-дослідницьку роботу.

Організація безбар’єрного середовища для дітей з особливими освітніми потребами

Дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти №3 немає.

План заходів щодо забезпечення безбар’єрного середовища для дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти №3

 

Подобається